There are no translations available.

Białowieski Park Narodowy (BPN) jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Jego początki sięgają 1921 r., kiedy to na fragmencie najlepiej zachowanej pierwotnej Puszczy utworzono rezerwat ścisły, który stał się zalążkiem dzisiejszego Parku. Dziś powierzchnia BPN wynosi 10 517 ha, z tego ponad 6050 ha pozostaje pod ochroną ścisłą.

Turyści, którzy pragną kontaktu z dziką przyrodą, powinni koniecznie odwiedzić BPN. Właśnie tutaj, w północno-wschodniej Polsce, chronimy ostatnie na niżu Europy lasy naturalne o charakterze pierwotnym, jakie przed wiekami rozciągały się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Są to lasy wielowiekowe i wielogatunkowe, o zróżnicowanej strukturze przestrzennej i niespotykanym bogactwie świata roślin, grzybów i zwierząt. Mało jest tu gatunków związanych ze środowiskami przekształconymi przez człowieka, a bardzo dużo charakterystycznych dla lasów naturalnych i pierwotnych, które gdzie indziej zostały już wytępione lub są poważnie zagrożone. Spośród ptaków spotykamy tu np.: sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego; z chrząszczy – żerdziankę Urussowa, pachnicę dębową, rozmiazga kolweńskiego, z motyli – okazałą lotnicę zyskę czy szlaczkonia torfowca.

 

Foto 1

Dowodami wyjątkowych walorów BPN było wpisanie go w 1977 r. przez UNESCO na listę Rezerwatów Biosfery M&B, a w 1979 r. na listę światowego Dziedzictwa Ludzkości. W 1992 r. status ten UNESCO rozszerzyło na przylegający po białoruskiej stronie fragment Parku Narodowego „Białowieżskaja Puszcza”.

Obręb Ochronny Ołówka. Fot. Renata i Marek Kosińscy.
Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku http://bpn.com.pl/

Żubr


Symbolem Parku i Puszczy Białowieskiej (PB) jest żubr – największy ssak Europy. Ciężar dorosłych samców waha się od 440 do 920 kg. Krowy są mniejsze, ich ciężar waha się od 320 do 640 kg. Ostatnie wolne stado żubrów wyniszczono w PB w okresie I wojny światowej. W 1919 roku zginął ostatni osobnik. W 1929 r. sprowadzono tu żubry zachowane jeszcze w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach. Zdolne do rozmnażania osobniki umieszczono w specjalnie wybudowanym w PB rezerwacie, gdzie pod okiem doświadczonych osób rozpoczęto długą i trudną hodowlę. Po zwiększeniu populacji żubrów, w 1952 r. pierwsze osobniki wypuszczono na wolność. Pomyślna ich aklimatyzacja pozwoliła na przywrócenie przyrodzie gatunku, któremu groziło wymarcie. Foto 2Obecnie występuje tu najbardziej liczna populacja wolnościowa na świecie. W polskiej części PB szacowana jest na ok. 500 szt. Mimo niewątpliwych osiągnięć w restytucji żubra, zawdzięczanych wieloletnim staraniom uczonych i pracowników parku, musimy pamiętać, że jest on ciągle gatunkiem zagrożonym ze względu na wysokie pokrewieństwo wszystkich żyjących osobników. W obecnych warunkach przyrodniczych żubry nie są w stanie egzystować bez specjalnej ochrony i opieki człowieka. Wciąż są gatunkiem chronionym o najwyższym priorytecie.


Stado żubrów w Puszczy Białowieskiej. Fot. Renata i Marek Kosińscy.
Atrakcje Białowieskiego Parku Narodowego

Obręb Ochronny Orłówka

 

Foto 3
Najcenniejszym obiektem przyrodniczym Parku, zawierającym najlepiej zachowany w Europie fragment nizinnego lasu naturalnego o cechach lasu pierwotnego jest Obszar Ochrony Ścisłej w Obrębie Ochronnym Orłówka. Od ponad 90 lat teren ten objęty jest ochroną ścisłą. Ochronie podlegają tu wszystkie elementy przyrody: gleba, stosunki wodne, rośliny, zwierzęta, krajobraz oraz pozostałości dawnej działalności ludzkiej (np. kurhany, drzewa bartne, mielerze). Celem takiej ochrony jest umożliwienie naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych. Dzięki obecności dużej ilości martwego drewna, właśnie w OOŚ występują związane z nim, najrzadsze gatunki grzybów (np. pniarek różowy, soplówka gałęzista, białak północny) i zwierząt (owady: bogatek wspaniały, rozmiazg kolweński, pachnica dębowa czy dzięcioły: trójpalczasty i białogrzbiety). Dla ogółu turystów dostępna jest trasa długości 4 km, nie oznakowana w terenie, którą można zwiedzić z licencjonowanym przewodnikiem, w grupie do 20 osób.


Obręb Ochronny Ołówka Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Janusz Korbel.

Foto 4Turyści w zwiedzający Obręb Ochronny Orłówka Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Kamil Witkoś.


Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku http://bpn.com.pl/

 

Obręb Ochronny Hwoźna


Obręb Ochronny Hwoźna (OOH) położony jest w północnej części BPN. Został on utworzony na bazie kompleksów leśnych przejętych z Lasów Państwowych w 1996 roku, kiedy BPN został poszerzony. Teren Obrębu pokrywają głównie lasy, które w wielu miejscach zachowały swój naturalny charakter. Obszar Obrębu w szeroki sposób udostępniony jest zarówno dla turystyki pieszej, jak i rowerowej. Ponad 25 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych ukazuje najciekawsze fragmenty tego zakątka Parku. Liczne obiekty, tj. wiaty turystyczne, kładki i punkty widokowe ułatwiają zwiedzanie i obcowanie z przyrodą. Po szlakach Obrębu można poruszać się nieodpłatnie. Na terenie Obrębu Ochronnego Hwoźna znajdują się dwie ostoje żubrów.Foto 5 Jedna z nich położona jest w uroczysku Kosy Most, przy moście na rzece Narewka, druga tuż za wsią Stare Masiewo. Są tu postawione platformy obserwacyjne, z których można obserwować żubry i inne zwierzęta. Informacje na tablicach pomagają poznać historię i biologię żubra. Dalej na łąkach znajdują się duże magazyno-paśniki w postaci tradycyjnych brogów, które w okresie zimy służą do dokarmiania stada żubrów.


Turyści zwiedzający Obręb Ochronny Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Kamil Witkoś.
Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku
http://bpn.com.pl/

Park Pałacowy


Park Pałacowy (powierzchnia ok. 50 ha), położony w centrum Białowieży, został założony w końcu XIX i na pocz. XX w. w otoczeniu wznoszonego w latach 1889 – 1894 pałacu carskiego. Park w stylu angielskim, nazywanym też krajobrazowym, zaprojektował znany polski projektant – Walery Kronenberg. Otoczony zielenią drzew, stoi tu najstarszy budynek w Białowieży - drewniany dworek z 1845 r. Od 1996 r. jest on siedzibą Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN. Na grobli przecinającej stawy znajduje się najstarszy zabytek w Białowieży, obelisk z piaskowca, upamiętniający polowanie Augusta III Sasa w 1752 r. Na wzgórzu pałacowym zwraca uwagę turystów grupa, liczących dziś ponad 300 lat, dębów szypułkowych. Foto 6Park Pałacowy wpisany jest do rejestru zabytków woj. podlaskiego i chroniony jako zabytkowe założenie parkowe o randze krajowej. Na turystów, pragnących poznać historię i przyrodę tego miejsca, czekają dwie ścieżki edukacyjne z tablicami informacyjnymi: przyrodnicza ,,Drzewa Parku Pałacowego’’ i historyczna ,,Zabytki Parku Pałacowego”.


Drewniany dworek z 1845 r. - obecnie siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Fot. Archiwum BPN.
Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku http://bpn.com.pl/

 

Rezerwat Pokazowy Żubrów

 

Rezerwat Pokazowy Żubrów położony jest przy szosie Hajnówka – Białowieża. Prezentowana jest w nim grupa żubrów, składająca się z jednego dorosłego samca, kilku żubrzyc oraz ich potomstwa. W rezerwacie pokazana jest grupa koników typu tarpana oraz żyjące w Puszczy jelenie, sarny, dziki, łosie. Z drapieżników można podziwiać watahę wilków, rysia oraz żbiki.Foto 7 Uzupełnieniem ekspozycji są żubronie – mieszańce (hybrydy) żubra z bydłem domowym. Rezerwat czynny jest codziennie, w sezonie (od połowy kwietnia do połowy października) w godzinach 9:00–17:00, poza sezonem oprócz poniedziałków w godzinach 8:00–16:00.

Żubry w Rezerwacie Pokazowym Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Archiwum BPN.
Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku http://bpn.com.pl/

 

 

Muzeum Przyrodniczo-Leśne


Muzeum Przyrodniczo-Leśne jest jednym z nowocześniejszych muzeów przyrodniczych w Polsce. W dwóch salach wystawowych prezentowana jest przyroda i historia Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekowa działalność człowieka na tym terenie. Eksponowane są najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne: grąd, ols, łęg, bór sosnowy, borealna świerczyna bagienna. Ponadto zaprezentowane są: życie podziemne w lesie, świat bezkręgowców (zarówno ten w skali 1:1 jak i znacznie powiększony), zwierzęta kopytne, drapieżne oraz ptaki. Pozostałe dioramy przybliżają świat zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym (rzeka), fazy rozkładu drewna i bogactwo grzybów. W części historycznej ukazano sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny oraz wąskotorowe kolejki leśne. Stałą ekspozycję przyrodniczą można zwiedzać z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem.


Foto 8Muzeum organizuje również wystawy czasowe: przyrodnicze, fotograficzne, malarskie, rzeźbiarskie, itp., projekcje filmów przyrodniczych. Dysponuje salą konferencyjną ze 176 miejscami z pełnym wyposażeniem i z dwoma stanowiskami do tłumaczenia symultanicznego. Czynne jest: w sezonie (od połowy kwietnia do połowy października) przez cały tydzień w godzinach 9:00–16:30, a w sobotę i niedzielę do 17:00; poza sezonem od wtorku do niedzieli w godzinach 9:00–16:00


Diorama „Wilki” w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN. Fot. Archiwum BPN.
Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku http://bpn.com.pl/

 

Informacje praktyczne

 

Bilety wstępu do obiektów BPN można nabyć w obiektach Parku:

 • w kasie Rezerwatu Pokazowego Żubrów
 • w kasie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego
 • w Recepcji Pokoi Gościnnych Białowieskiego Parku Narodowego.

Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku
http://bpn.com.pl/
Foto 9„Pokoje Gościnne" Białowieskiego Parku Narodowego znajdują się w Białowieży, na terenie objętego strefą ciszy zabytkowego Parku Pałacowego. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Gwarantuje wszystkim Gościom spokój i dobry wypoczynek w bliskim sąsiedztwie bogatej przyrody. Jego usytuowanie sprawia, że jest doskonałym punktem wypadowym do zwiedzania Białowieskiego Parku Narodowego i wędrówek szlakami turystycznymi Puszczy Białowieskiej. W budynku, w którym mieszczą się „Pokoje Gościnne" znajduje się również restauracja, Muzeum Przyrodniczo-Leśne z punktem sprzedaży pamiątek oraz Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego.Foto 10 „Pokoje Gościnne" oferują 107 miejsc noclegowych w 44 pokojach.


Pokoje Gościnne Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Mateusz Szymura.

Pokoje Gościnne Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Archiwum BPN.

Z bliższymi informacjami na można zapoznać się na stronie internetowej Parku

 

http://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=637&Itemid=277

 

 

 

Jawor is one of the most beautiful cities of Lower Silesia. It boasts a 750-year - old history and rich tradition. It is one of the two places in Poland where one may admire the unique interior of the Church of Peace. This evangelical church, made of wood and clay, has an impressive baroque interior (featuring exceptionally valuable galleries with the emblems of craft guilds and gentry from Jawor).

For years, it has resounded with the chamber music, performed by the best Polish and German musicians, invited to participate in the "Jawor Concerts of Peace" ("Jaworskie Koncerty Pokoju").

Jawor is the site of the "International Bread Fair" ("Międzynarodowe Targi Chleba"). This is a promotional venture and its role is to showcase not only the baking industry, but also the city’s and the region’s qualities.

Jawor is a member of the EUROREGION NYSA Polish Counties’ Association – a community created to support multifaceted activity to ensure prosperity of the region, ecological sanitation and economic growth. It collaborates with the cities of Turnov (Czech Republic), Niesky (Germany), Berdyczów (Ukraine), Roseto degli Abruzzi (Italy) and Niepołomice (Poland).

Everyone who visits Jawor will be sure to remember the beauty of this Piast city.

 

Read more...

 

This urban area is situated on The Wooden Architecture Route in the Province of Małopolska (Lesser Poland). Gmina Lipnica Murowana is a perfect example of a typical oval-shaped medieval urban space where people settled for trade purposes. One-storeyed traditional arcade houses, with gables facing the market, were built in 17th century, when this urban settlement has lost its importance. These wooden log houses are covered with pediment roof and only some of them are partially brick-built. Most of the wooden arcades are supported by moderately ornamented posts.

The most important monuments in the village are as follows:

 

 • Saint Leonard_s wooden church - built in 15th century, which is on the UNESCO list of World Heritage Site since 2003;
 • Saint Andrew Apostol_s gothic parish church, which was built in 14th century;
 • Blessed Simon from Lipnica baroque church, built in 17th century.

 

Lipnica Murowana is famous for its Easter Palm Contest, which has been organised since 1958.

 

 

Read more...

 

The 800 year-old town is one of the oldest Piast castellan cities in Poland. The city once belonged to a person named Oświęcim.

This is the place, where the largest Nazi concentration camp and extermination centre Auschwitz – Birkenau was located during the World War II. It comprised three main camps: the master camp Auschwitz I in Oświęcim, Auschwitz II – Birkenau in Brzezinka, Auschwitz III – Monowitz in Monowice, and a system of subcamps.

The camp, liberated on January 27, 1945, remains to this day as a monument of the tragic genocide of about 1,1 – 1,5 million of innocent people of various nationalities and denominations. Approximately 90% of the prisoners were Jewish.

Currently, the area of the camp is administered by the National Auschwitz-Birkenau Museum, which was created in 1947. The site was added to the UNESCO World Heritage List in 1979.

Pope John Paul II visited the camp during his first pilgrimage to Poland (1979). On May 26, 2006, Oświęcim was visited by Pope Benedict XVI.

 

 

Read more...

 

It is not known when exactly Świdnica received city rights, but it has been described as a city since 1267. The initiator of the town’s foundation was either Duchess Anna, the wife of Henry II the Pious, or her son, Henry III. In the years 1242 – 1290, under the reign of the Breslau dukes, the city received a series of privileges, advancing its development. Later, in the years 1290 – 1392, Świdnica was the capital of the Duchy of Świdnica, ruled by Piast dukes, and was turned into one of the most powerful cities of Silesia.

The Old Town of Świdnica is considered to be one of the most beautiful and valuable old towns in Poland, next to the ones in Toruń, Cracow or Wrocław (Breslau).

 

Places to see in Świdnica:

 

 • The Cathedral of Ss. Stanislav and Vaclav which has a tower standing 103 m high;
 • The Church of Peace, included on the UNESCO World Heritage List;
 • The Church of St. Joseph;
 • Merchant tenement houses in the market place;
 • The complex of baroque sculptures in the market place;
 • The City Hall and the central block with the Town Councilors’ Hall and the Museum of Old Commerce;
 • Medieval fortifications and the remains of the fortress of Frederick The Great – i.e. Flesza Nowomłyńska, caponiers, the gate casemates and the main embankment casemate from the Museum of Weapons.

 

 

 

Read more...

 

Toruń (niem. Thorn, łac. Thorunia, Torunium) - the city located on the banks of the Vistula River. It is the main seat of the Voivodship Seym as well as the Board of the Kuyavian-Pomeranian Voivodship. It is also the city-county and the seat of Torun’s county foreman. In 1997, Torun’s old town’s complex was included in the UNESCO World Heritage List. Since 1992, the city has been the capital of Torun’s Diocese. Nicolaus Copernicus University, established in Torun in 1945 is a successor of traditions of the excellent Stefan Batory University of Vilnius. It is today one of the most renowned academic centers of Poland. During the period 1920-1939 Torun becomes the capital of the Pomeranian Region, between 1945-1975 it constituted a part of Bydgoszcz Voivodship, and for the duration of 1975-1998 – the capital of Torun’s Voivodship.

Monuments The old town complex of Torun is one of the most precious historical urban complexes in Poland. In 1997, the Medieval Old Town was inscribed on the UNESCO World Heritage List. It includes the Old and New Town, with almost unchanged 13th century‘s landscape.

 

Main monuments:

 

 • Gothic churches:
 • Cathedral of SS John the Baptist and John the Evangelist
 • The Gray Friar Church of the Assumption of St. Virgin Mary
 • New Town’s Parish Church of St Jacob the Apostle
 • Old City Town Hall
 • City walls, built in stages from the second half of the XIII century, enlarged and modernized in XVth Century, partly dismantled in 19th Century. In presently existing almost complete south sectors running along the Vistula river and Podmurna Street, with many gates preserved up to this day : Bridge Gate (Brama Mostowa), Cloister Gate (Brama Klasztorna), and Sailors’ Gate (Brama Żeglarska), as well as the towers, such as the Lining Tower and Monstrancja, for example.
 • Ruins of the Teutonic Knight’s Castle
 • Gothic tenement houses erected from 14th to 16th century, including the 15th century Copernicus House – museum of the famous astronomer, Esken’s Palace from 14th century (converted in 16th and 19th century), as well as the historical houses located in the Łazienna, Małe Garbary, Mostowa, Szczytna, Szeroka, Szewska, Wielkie Garbary or Żeglarska Streets
 • Baroque town’s palaces: such as the Palace of Kuyavian bishops with a rich-decorated façade from 1693, the Fenger’s Palace (1742, converted in 19th century), Meissner’s Palace (1793, converted around 1800)
 • Baroque tenement house “Under the Star” from the 15th century, rebuilt in the 17th century, with a magnificent facade decorated with artificial marble from 1697 – it used to be a property of well-known humanist – Filip Kallimach.
 • Former Protestant academic Church of the Holy Spirit
 • Former Protestant Church of the Holy Trinity
 • Granaries from the 14th and 18th century (including the best preserved in Poland Gothic one)
 • Monument of Nicolaus Copernicus
 • Neo-Renaissance Artus Court in Torun, (1889-1891, R. Schmidt) - a monumental edifice situated at the southern frontage of the Old Town Market Square – in presently existing as the Cultural Centre
 • Wilam Horzyca Theatre – a neo-Baroque-secession masterpiece of the celebrated Viennese architects - F. Felner and H. Helmer, established in 1904
 • Seat of the Scientific Society Office in Torun (from 1881)
 • Neogothic churches, such as the Garrison Church of St. Catherine, from 1897, and St. Szczepan Church from 1903

 

More information is available on the city homepages:

http://www.um.torun.pl

http://www.torun.pl

http://www.torun.com.pl

 

Read more...

Zamość, called "the Pearl of the Renaissance", "the City of Arcades" and "the Padua of the North", is a county city on the Lublin Upland.

Presently, it is one of the most important cities of the Lublin Voivodeship, with 66 747 inhabitants (2004). This gives it the third place in the region, and its area places the city on the seventh spot.

Read more...

There are no translations available.

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.