Hala Ludowa (niem. Jahrhunderthalle, do 1945 używano też czasem nazwy Festhalle - "Hala Uroczystości, Świąteczna"), w 1945 nazwana "Halą Ludową" - zbudowana we Wrocławiu w latach 1911-12 wczesnomodernistyczna hala przeznaczona do masowych imprez publicznych. Niektóre kręgi oficjalne w mieście chcą przemianowania Hali na polskie tłumaczenie pierwotnej nazwy niemieckiej - Hala Stulecia. 13 lipca 2006 wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Więcej…

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.