There are no translations available.

Białowieski Park Narodowy (BPN) jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Jego początki sięgają 1921 r., kiedy to na fragmencie najlepiej zachowanej pierwotnej Puszczy utworzono rezerwat ścisły, który stał się zalążkiem dzisiejszego Parku. Dziś powierzchnia BPN wynosi 10 517 ha, z tego ponad 6050 ha pozostaje pod ochroną ścisłą.

Turyści, którzy pragną kontaktu z dziką przyrodą, powinni koniecznie odwiedzić BPN. Właśnie tutaj, w północno-wschodniej Polsce, chronimy ostatnie na niżu Europy lasy naturalne o charakterze pierwotnym, jakie przed wiekami rozciągały się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Są to lasy wielowiekowe i wielogatunkowe, o zróżnicowanej strukturze przestrzennej i niespotykanym bogactwie świata roślin, grzybów i zwierząt. Mało jest tu gatunków związanych ze środowiskami przekształconymi przez człowieka, a bardzo dużo charakterystycznych dla lasów naturalnych i pierwotnych, które gdzie indziej zostały już wytępione lub są poważnie zagrożone. Spośród ptaków spotykamy tu np.: sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego; z chrząszczy – żerdziankę Urussowa, pachnicę dębową, rozmiazga kolweńskiego, z motyli – okazałą lotnicę zyskę czy szlaczkonia torfowca.

 

Foto 1

Dowodami wyjątkowych walorów BPN było wpisanie go w 1977 r. przez UNESCO na listę Rezerwatów Biosfery M&B, a w 1979 r. na listę światowego Dziedzictwa Ludzkości. W 1992 r. status ten UNESCO rozszerzyło na przylegający po białoruskiej stronie fragment Parku Narodowego „Białowieżskaja Puszcza”.

Obręb Ochronny Ołówka. Fot. Renata i Marek Kosińscy.
Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku http://bpn.com.pl/

Żubr


Symbolem Parku i Puszczy Białowieskiej (PB) jest żubr – największy ssak Europy. Ciężar dorosłych samców waha się od 440 do 920 kg. Krowy są mniejsze, ich ciężar waha się od 320 do 640 kg. Ostatnie wolne stado żubrów wyniszczono w PB w okresie I wojny światowej. W 1919 roku zginął ostatni osobnik. W 1929 r. sprowadzono tu żubry zachowane jeszcze w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach. Zdolne do rozmnażania osobniki umieszczono w specjalnie wybudowanym w PB rezerwacie, gdzie pod okiem doświadczonych osób rozpoczęto długą i trudną hodowlę. Po zwiększeniu populacji żubrów, w 1952 r. pierwsze osobniki wypuszczono na wolność. Pomyślna ich aklimatyzacja pozwoliła na przywrócenie przyrodzie gatunku, któremu groziło wymarcie. Foto 2Obecnie występuje tu najbardziej liczna populacja wolnościowa na świecie. W polskiej części PB szacowana jest na ok. 500 szt. Mimo niewątpliwych osiągnięć w restytucji żubra, zawdzięczanych wieloletnim staraniom uczonych i pracowników parku, musimy pamiętać, że jest on ciągle gatunkiem zagrożonym ze względu na wysokie pokrewieństwo wszystkich żyjących osobników. W obecnych warunkach przyrodniczych żubry nie są w stanie egzystować bez specjalnej ochrony i opieki człowieka. Wciąż są gatunkiem chronionym o najwyższym priorytecie.


Stado żubrów w Puszczy Białowieskiej. Fot. Renata i Marek Kosińscy.
Atrakcje Białowieskiego Parku Narodowego

Obręb Ochronny Orłówka

 

Foto 3
Najcenniejszym obiektem przyrodniczym Parku, zawierającym najlepiej zachowany w Europie fragment nizinnego lasu naturalnego o cechach lasu pierwotnego jest Obszar Ochrony Ścisłej w Obrębie Ochronnym Orłówka. Od ponad 90 lat teren ten objęty jest ochroną ścisłą. Ochronie podlegają tu wszystkie elementy przyrody: gleba, stosunki wodne, rośliny, zwierzęta, krajobraz oraz pozostałości dawnej działalności ludzkiej (np. kurhany, drzewa bartne, mielerze). Celem takiej ochrony jest umożliwienie naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych. Dzięki obecności dużej ilości martwego drewna, właśnie w OOŚ występują związane z nim, najrzadsze gatunki grzybów (np. pniarek różowy, soplówka gałęzista, białak północny) i zwierząt (owady: bogatek wspaniały, rozmiazg kolweński, pachnica dębowa czy dzięcioły: trójpalczasty i białogrzbiety). Dla ogółu turystów dostępna jest trasa długości 4 km, nie oznakowana w terenie, którą można zwiedzić z licencjonowanym przewodnikiem, w grupie do 20 osób.


Obręb Ochronny Ołówka Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Janusz Korbel.

Foto 4Turyści w zwiedzający Obręb Ochronny Orłówka Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Kamil Witkoś.


Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku http://bpn.com.pl/

 

Obręb Ochronny Hwoźna


Obręb Ochronny Hwoźna (OOH) położony jest w północnej części BPN. Został on utworzony na bazie kompleksów leśnych przejętych z Lasów Państwowych w 1996 roku, kiedy BPN został poszerzony. Teren Obrębu pokrywają głównie lasy, które w wielu miejscach zachowały swój naturalny charakter. Obszar Obrębu w szeroki sposób udostępniony jest zarówno dla turystyki pieszej, jak i rowerowej. Ponad 25 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych ukazuje najciekawsze fragmenty tego zakątka Parku. Liczne obiekty, tj. wiaty turystyczne, kładki i punkty widokowe ułatwiają zwiedzanie i obcowanie z przyrodą. Po szlakach Obrębu można poruszać się nieodpłatnie. Na terenie Obrębu Ochronnego Hwoźna znajdują się dwie ostoje żubrów.Foto 5 Jedna z nich położona jest w uroczysku Kosy Most, przy moście na rzece Narewka, druga tuż za wsią Stare Masiewo. Są tu postawione platformy obserwacyjne, z których można obserwować żubry i inne zwierzęta. Informacje na tablicach pomagają poznać historię i biologię żubra. Dalej na łąkach znajdują się duże magazyno-paśniki w postaci tradycyjnych brogów, które w okresie zimy służą do dokarmiania stada żubrów.


Turyści zwiedzający Obręb Ochronny Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Kamil Witkoś.
Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku
http://bpn.com.pl/

Park Pałacowy


Park Pałacowy (powierzchnia ok. 50 ha), położony w centrum Białowieży, został założony w końcu XIX i na pocz. XX w. w otoczeniu wznoszonego w latach 1889 – 1894 pałacu carskiego. Park w stylu angielskim, nazywanym też krajobrazowym, zaprojektował znany polski projektant – Walery Kronenberg. Otoczony zielenią drzew, stoi tu najstarszy budynek w Białowieży - drewniany dworek z 1845 r. Od 1996 r. jest on siedzibą Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN. Na grobli przecinającej stawy znajduje się najstarszy zabytek w Białowieży, obelisk z piaskowca, upamiętniający polowanie Augusta III Sasa w 1752 r. Na wzgórzu pałacowym zwraca uwagę turystów grupa, liczących dziś ponad 300 lat, dębów szypułkowych. Foto 6Park Pałacowy wpisany jest do rejestru zabytków woj. podlaskiego i chroniony jako zabytkowe założenie parkowe o randze krajowej. Na turystów, pragnących poznać historię i przyrodę tego miejsca, czekają dwie ścieżki edukacyjne z tablicami informacyjnymi: przyrodnicza ,,Drzewa Parku Pałacowego’’ i historyczna ,,Zabytki Parku Pałacowego”.


Drewniany dworek z 1845 r. - obecnie siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Fot. Archiwum BPN.
Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku http://bpn.com.pl/

 

Rezerwat Pokazowy Żubrów

 

Rezerwat Pokazowy Żubrów położony jest przy szosie Hajnówka – Białowieża. Prezentowana jest w nim grupa żubrów, składająca się z jednego dorosłego samca, kilku żubrzyc oraz ich potomstwa. W rezerwacie pokazana jest grupa koników typu tarpana oraz żyjące w Puszczy jelenie, sarny, dziki, łosie. Z drapieżników można podziwiać watahę wilków, rysia oraz żbiki.Foto 7 Uzupełnieniem ekspozycji są żubronie – mieszańce (hybrydy) żubra z bydłem domowym. Rezerwat czynny jest codziennie, w sezonie (od połowy kwietnia do połowy października) w godzinach 9:00–17:00, poza sezonem oprócz poniedziałków w godzinach 8:00–16:00.

Żubry w Rezerwacie Pokazowym Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Archiwum BPN.
Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku http://bpn.com.pl/

 

 

Muzeum Przyrodniczo-Leśne


Muzeum Przyrodniczo-Leśne jest jednym z nowocześniejszych muzeów przyrodniczych w Polsce. W dwóch salach wystawowych prezentowana jest przyroda i historia Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekowa działalność człowieka na tym terenie. Eksponowane są najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne: grąd, ols, łęg, bór sosnowy, borealna świerczyna bagienna. Ponadto zaprezentowane są: życie podziemne w lesie, świat bezkręgowców (zarówno ten w skali 1:1 jak i znacznie powiększony), zwierzęta kopytne, drapieżne oraz ptaki. Pozostałe dioramy przybliżają świat zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym (rzeka), fazy rozkładu drewna i bogactwo grzybów. W części historycznej ukazano sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny oraz wąskotorowe kolejki leśne. Stałą ekspozycję przyrodniczą można zwiedzać z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem.


Foto 8Muzeum organizuje również wystawy czasowe: przyrodnicze, fotograficzne, malarskie, rzeźbiarskie, itp., projekcje filmów przyrodniczych. Dysponuje salą konferencyjną ze 176 miejscami z pełnym wyposażeniem i z dwoma stanowiskami do tłumaczenia symultanicznego. Czynne jest: w sezonie (od połowy kwietnia do połowy października) przez cały tydzień w godzinach 9:00–16:30, a w sobotę i niedzielę do 17:00; poza sezonem od wtorku do niedzieli w godzinach 9:00–16:00


Diorama „Wilki” w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN. Fot. Archiwum BPN.
Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku http://bpn.com.pl/

 

Informacje praktyczne

 

Bilety wstępu do obiektów BPN można nabyć w obiektach Parku:

 • w kasie Rezerwatu Pokazowego Żubrów
 • w kasie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego
 • w Recepcji Pokoi Gościnnych Białowieskiego Parku Narodowego.

Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku
http://bpn.com.pl/
Foto 9„Pokoje Gościnne" Białowieskiego Parku Narodowego znajdują się w Białowieży, na terenie objętego strefą ciszy zabytkowego Parku Pałacowego. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Gwarantuje wszystkim Gościom spokój i dobry wypoczynek w bliskim sąsiedztwie bogatej przyrody. Jego usytuowanie sprawia, że jest doskonałym punktem wypadowym do zwiedzania Białowieskiego Parku Narodowego i wędrówek szlakami turystycznymi Puszczy Białowieskiej. W budynku, w którym mieszczą się „Pokoje Gościnne" znajduje się również restauracja, Muzeum Przyrodniczo-Leśne z punktem sprzedaży pamiątek oraz Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego.Foto 10 „Pokoje Gościnne" oferują 107 miejsc noclegowych w 44 pokojach.


Pokoje Gościnne Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Mateusz Szymura.

Pokoje Gościnne Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. Archiwum BPN.

Z bliższymi informacjami na można zapoznać się na stronie internetowej Parku

 

http://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=637&Itemid=277

 

 

There are no translations available.

Jawor

Miasto Chleba - Miasto Pokoju

Piękna tradycja, ważna nowoczesność!

Oczaruj się przeszłością

Jawor mógłby obdzielić swoimi zabytkami niejedno miasto. To już 770 lat odkąd  nadano mu prawa miejskie, dlatego też z Jaworem związanych jest wiele ciekawych historii i legend, a Muzeum Regionalne w swoich zbiorach ma tysiące niezwykłych eksponatów dokumentujących burzliwe dzieje miasta i regionu, a nawet prawdziwy skarb, ukryty w jednej z muzealnych sal. We wnętrzu klasztornego kościoła znajdziemy liczne polichromie z początku XVI w., zabytki rzeźby drewnianej oraz malarstwa tablicowego i sztalugowego. Dla tych, co lubią (zwłaszcza młodsi zwiedzający!) bardziej dynamiczne spotkania z historią. Muzeum oferuje szereg lekcji muzealnych, od warsztatów konserwatora sztuki, malarstwa, poprzez ewolucję pisma po życie zakonne w średniowieczu i świąteczne tradycje.

Lire la suite...

There are no translations available.

 

Miejscowość znajduje się na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Stanowi przykład typowej zabudowy miejskiej średniowiecznej osady o charakterze targowym, zbudowanym w układzie owalnicowym. Parterowe domy podcieniowe, zwrócone szczytami ku rynkowi, zbudowano w XVIII wieku, w czasach, gdy miejscowość utraciła już swoje znaczenie. Są to głównie domy drewniane o konstrukcji zrębowej, nakryte dachami naczółkowymi, tylko niektóre częściowo murowane. Większość drewnianych podcieni wspiera się na skromnie ozdobionych słupach.

Lire la suite...

There are no translations available.

Miasto ma ponad 800-letnią historię i należy do najstarszych piastowskich grodów kasztelańskich w Polsce. Gród należał kiedyś do osoby o imieniu Oświęcim.

Lire la suite...

There are no translations available.

Nie jest znana dokładna data uzyskania przez Świdnicę praw miejskich, jednak od 1267 roku określana jest jako miasto. Inicjatorem lokacji była księżna Anna żona Henryka Pobożnego albo jej syn Henryk III. Za rządów książąt wrocławskich 1242-1290 Świdnica otrzymała szereg przywilejów przyśpieszających rozwój miasta. W latach 1290-1392 Świdnica była stolicą niezależnego księstwa świdnicko-jaworskiego, którym rządzili książęta piastowscy i które uczynili jednym z najpotężniejszych na Śląsku.

Lire la suite...


Toruń (niem. Thorn, łac. Thorunia, Torunium) - la ville est localisé au bord du Fleuve Vistula. Elle sers en tant que siège social pour la Diète et l’Administration de la Voïvodie de Cujavie-Poméranie, en même temps que pour le staroste du district de la ville de Torun. Depuis 1992 la ville possède le statut de capitale du Diocèse de Torun. En 1945, l’Université Nicolas Copernic y a été fondée, en tant que héritière de la tradition de l’Université Stefan Batory de Vilnius. Aujourd’hui, il est un des centres académiques les plus renommés en Pologne. Pendant la période 1920-1939, Torun remplit sa rôle de capitale du Région Cujavie-Poméranie. Entre 1945-1975 la ville fait partie de la Voïvodie de Bydgoszcz, et à partir de 1975 jusqu’à 1998, elle devient la capitale de la Voïvodie de Torun.

Monuments historiques L’ensemble historique de la vieille ville de Torun constitue un des ensembles historiques urbains les plus précieux de Pologne. En 1997, le complexe urbain et architectural médiéval de Torun a été inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Il se compose pour la plupart de la Vieille Ville et de la Ville Nouvelle – avec leur paysage qui est resté intact depuis le XIIIième siècle.

Monuments principaux:
Églises gothiques:
 • Cathédrale de Saints-Jean de Baptiste et d’Evangéliste
 • Église gothique de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie
 • Église Paroissiale de Saint Jacob Apôtre de la Nouvelle Ville
 • Vieil hôtel de la ville à la Place du Marché
 • Forteresse de Torun - construite par étapes à partir de la seconde moitié du XIIIième siècle, élargi et modernisé au XVième siècle, et démonté partiellement au XIXième siècle. Néanmoins, la plupart de remparts qui est survenue, notamment dans la partie sud du complexe urbain historique, elle court le long du fleuve Vistula, en conservant plusieurs portes préservées jusqu`à nos jours, comme par exemple : la Porte Mostowa, la Porte Klasztorna et la Porte Żeglarska, ainsi que des tours telles que la Tour Penchée ou la “Monstrancja”
 • Ruines du Château des chevaliers teutoniques
 • Bâtiments gothiques édifiés entre le XIVième et le XVIième siècle, y compris la Maison de Nicolas Copernic du XVième siècle – ce monument médiéval est maintenant protégé, conservé et exposé au public sous la forme d’un musée dédié à cet astronome le plus célèbre, et le Palais d’Esken du XIVième siècle (reconstruit aux XVIième siècle et XIXième siècle), ainsi que demeures bourgeoises historiques situées au long de la rue: Łazienna, Małe Garbary, Mostowa, Szczytna, Szeroka, Szewska, Wielkie Garbary ou Żeglarska
 • Palais baroques de Torun, tels que Palais des évêques de Cujavie avec sa façade richement décorée de 1693, Palais Fenger (édifié en 1742, et reconstruit au XIXième siècle), Palais de Meissner (construit en 1793, et reconstruit en 1800 environ)
 • « Maison à l’Étoile » - bâtiment baroque de XVième siècle, reconstruit au XVIIième siècle, avec sa splendide façade décorée de stuc de 1697– il était à l’époque la propriété d’un humaniste célèbre – Filip Kallimach
 • Ancienne église académique du Saint Esprit
 • Ancienne église protestante de la Sainte Trinité
 • Greniers du XIVième et XVIIIième siècle (parmi d’autres, l’un des greniers gothiques les plus grands et les mieux préservés en Pologne)
 • Statue de Nicolas Copernic
 • La Cour d’Artus dans le style néo-Renaissance (1889-1891, R. Schmidt) - l’édifice monumental localisée dans la partie sud du Marché de la Vieille Ville – à présent, il fonctionne en tant que Centre Culturel
 • Théâtre municipal de Wilam Horzyca – chefs-d’œuvre de style neo-baroque et de la Sécession viennoise – fondé par les célèbres architectes - F. Felner and H. Helmer, en 1904
 • Siège de la Société Scientifique de 1881
 • Églises néogothiques, telles que l’église militaire Sainte-Catherine édifiée à 1897, ou l’église de Saint Szczepan de 1903

Pour plus de renseignements:
http://www.um.torun.pl
http://www.torun.pl
http://www.torun.com.pl

Lire la suite...

There are no translations available.

 

Zamość - (łac. Zamoscia) nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy" jest miastem powiatowym położonym na Wyżynie Lubelskiej. Obecnie jest jednym z ważniejszych miast województwa lubelskiego, pod względem liczby ludności zajmuje trzecią pozycję - liczy 66 747 mieszkańców (2004 r.), a powierzchnia plasuje miasto na siódmej pozycji.

Lire la suite...

There are no translations available.

Naszym obowiązkiem jest udział w zbiorowej odpowiedzialności wszystkich narodów świata za ochronę dóbr uznanych za wspólne dziedzictwo całej ludzkości, bez względu na to, do terytorium jakiego kraju jest ono zlokalizowane.