Hala Ludowa (niem. Jahrhunderthalle, do 1945 używano też czasem nazwy Festhalle - "Hala Uroczystości, Świąteczna"), w 1945 nazwana "Halą Ludową" - zbudowana we Wrocławiu w latach 1911-12 wczesnomodernistyczna hala przeznaczona do masowych imprez publicznych. Niektóre kręgi oficjalne w mieście chcą przemianowania Hali na polskie tłumaczenie pierwotnej nazwy niemieckiej - Hala Stulecia. 13 lipca 2006 wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Więcej…

Polska, jako kraj cechujący się niewątpliwym bogactwem tradycji i naturalnego piękna, i aktywnie dbający o jego ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa.