Click on the slide!

Parafia w Dębnie

Dębno

Drewniane Kościoły południowej Małopolski-Dębno

Click on the slide!

Hala Stulecia we Wrocławiu

Wrocław

Stanowi wyraz twórczego i inoowacyjnego podejścia na rzecz rozwoju technik i metod konstrukcyjnych

Click on the slide!

Parafia w Binarowej

Binarowa

Kościół parafialny pw.Św.Michała Archanioła z ok.1500 r

Click on the slide!

Miasto Warszawa

Warszawa

Stare Miasto to najstarsze osiedle miejskie Warszawy.

Click on the slide!

Białowieski Park Narodowy

Park Białowieski

... jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Jego początki sięgają 1921…

Click on the slide!

Stare miasto w Zamościu

Zamość

Zamość nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy"

Click on the slide!

Kopalnia w Wieliczce

Wieliczka

Miasto to znane jest z unikatowej w skali światowej kopalni…

Click on the slide!

Parafia w Sękowej

Sękowa

Gmina Sękowa jest urokliwie położona wśród łagodnych stoków Beskidu Niskiego

Click on the slide!

Parafia w Lipnicy Murowanej

Lipnica

Miejscowość znajduje się na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Click on the slide!

Parafia w Jaworze

Gmina Jawor

Kościoły w Jaworze i Świdnicy

Click on the slide!

Park Mużakowski

Park Mużakowski

Park Mużakowski leży nad Nysą Łużycką, po obu stronach granicy…

Click on the slide!

Średniowieczny Toruń

Toruń

  Toruń - miasto położone w Polsce północne nad Wisłą, w centrum województwa kujawsko-pomorskiego  

Click on the slide!

Oświęcim i Brzezinka

Oświęcim

miasto położone przy ujściu Soły do Wisły  

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

33 projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, 10 - z zakresu rozwoju infrastruktury kultury oraz 9 - dotyczących zakupu wyposażenia – otrzymają dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Koszt całkowity wszystkich dofinansowanych inwestycji w ramach II naboru wniosków  (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16) wynosi 993.658.745,41 zł, łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 733.257.042,68 zł. Budżet całkowity 33 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego wynosi: 705.597.792,80 zł, budżet całkowity 10 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury kultury to: 152.589.582,32 zł, a budżet całkowity 9 projektów dotyczących zakupu wyposażenia: 135.471.370,29 zł.

Wśród wniosków wybranych do dofinansowania (wg typu projektu: infrastruktura zabytkowa) znalazły się wnioski dedykowane konserwacji, ochronie oraz promocji polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO:

1) Kopalnia Soli „Bochnia”

Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno-edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli "Bochnia" - Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO,

2) Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Św. Trójcy w Świdnicy

Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego UNESCO - Kościoła Pokoju w Świdnicy, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego,

3) Gmina Miasta Toruń

Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II.

Podczas 40. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która miała miejsce 24-26 października 2016 r. w Stambule i Paryżu oficjalnie przyjęte zostały retrospektywne Deklaracje Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości dla kolejnych ośmiu polskich miejsc światowego dziedzictwa UNESCO:

  • Auschwitz Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945),
  • Kalwarii Zebrzydowskiej: manierystycznego zespołu architektoniczno-krajobrazowego oraz parku pielgrzymkowego,
  • Zamku krzyżackiego w Malborku,
  • Historycznego centrum Krakowa,
  • Kościołów Pokoju w Jaworze i Świdnicy,
  • Miasta średniowiecznego w Toruniu,
  • Starego miasta w Zamościu,
  • Kościołów drewnianych południowej Małopolski.

Konwencja w sprawie ochrony światowego Dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. zobowiązuje państwa będące jej stronami do zachowania po wsze czasy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego posiadającego szczególne znaczenie dla społeczności świata. Zgodnie z zapisami Wytycznych operacyjnych do realizacji powyższej Konwencji, Deklaracja Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości powinna być podstawą ochrony i zarządzania dobrem. Od momentu przyjęcia dokumenty te stanowią podstawę monitoringu, sprawozdawczości okresowej jak i przyszłych decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zapisy w nich zawarte powinny być punktem odniesienia przy podejmowaniu jakichkolwiek działań konserwatorskich i inwestycyjnych na obszarze całego wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także w jego otoczeniu. Zachowanie wartości opisanych w Deklaracjach jest warunkiem koniecznym utrzymania statusu dobra światowego dziedzictwa.

alt

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.