Filtr tytułów      Wyświetl:  
1 Postanowienia ogólne
2 Cele i sposoby działania
3 Członkowie, ich prawa i obowiązki
4 Władze Ligi
5 Walne zebranie członków
6 Zarząd Ligi
7 Komisja Rewizyjna
8 Majątek Ligi
9 Zmiana statutu i rozwiązanie Ligi

Naszym obowiązkiem jest udział w zbiorowej odpowiedzialności wszystkich narodów świata za ochronę dóbr uznanych za wspólne dziedzictwo całej ludzkości, bez względu na to, do terytorium jakiego kraju jest ono zlokalizowane.