Filtrer par titres      Affichage #  
1 Postanowienia ogólne
2 Cele i sposoby działania
3 Członkowie, ich prawa i obowiązki
4 Władze Ligi
5 Walne zebranie członków
6 Zarząd Ligi
7 Komisja Rewizyjna
8 Majątek Ligi
9 Zmiana statutu i rozwiązanie Ligi
There are no translations available.

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.