Filtrer par titres      Affichage #  
1 Postanowienia ogólne
2 Cele i sposoby działania
3 Członkowie, ich prawa i obowiązki
4 Władze Ligi
5 Walne zebranie członków
6 Zarząd Ligi
7 Komisja Rewizyjna
8 Majątek Ligi
9 Zmiana statutu i rozwiązanie Ligi
There are no translations available.

Polska, jako kraj cechujący się niewątpliwym bogactwem tradycji i naturalnego piękna, i aktywnie dbający o jego ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa.