wroclaw

 

 

Lokalizacja: Miasto Wrocław, historyczna stolica Śląska, położone jest po obu stronach środkowej Odry, na Nizinie Śląskiej, przynależąc administracyjnie do województwa dolnośląskiego.

Kategoria dziedzictwa światowego: dobro kulturowe

Obszar dziedzictwa kulturowego:

Monumentalny cylindryczny gmach Hali Stulecia, o średnicy 65 metrów i wysokości 45 metrów, znajduje się w centralnej części wrocławskich Terenów Wystawowych, zlokalizowanych w północno-wschodniej części Wrocławia.

Sytuacja prawna:

status prawny: własność państwowa pod częściowym zarządem spółek handlowych;

administracja odpowiedzialna za dobro: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o., a także wojewódzki i miejski Konserwator Zabytków.

Uzasadnienie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO

data wpisu - 2006 rok

kryteria wpisu na Listę - 1,2,4

Kryterium 1

Stanowi wyraz twórczego i innowacyjnego podejścia na rzecz rozwoju technik i metod konstrukcyjnych w wielkogabarytowych budowlach o charakterze zbrojnym.

Powstanie Hali Stulecia wniosło przede wszystkim znamienny wkład w zastosowanie żelazobetonu w praktykach architektonicznych, będąc równocześnie czynnikiem stymulujących zmiany w koncepcjach umacniania konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem stali.

Kryterium 2

Wrocławska Hala Stulecia jest pionierskim i zarazem jednym z najbardziej owocnych osiągnięć inżynierii i architektury nowych czasów. Stanowi także wyjątkowe świadectwo wymiany poglądów wczesnej doby XX wieku, które ukształtowały wspólny wzorzec dla dalszej ewolucji konstrukcji żelazobetonowych.

Kryterium 4

Hala Ludowa, będąc jedną z najcenniejszych i najbardziej efektownych estetycznie światowych zdobyczy nowoczesnej architektury, cechuje dodatkowo nadzwyczajna wielofunkcyjność. Wchodząc bowiem w skład wrocławskich Terenów Wystawowych stanowi wybitny egzemplarz gmachu wykorzystywanego powszechnie na cele publiczne, gdzie od początków zeszłego wieku organizowane są różnego rodzaju i rangi imprezy okolicznościowe, tj. inscenizacje teatralne i operowe, wystawy, koncerty, czy konferencje.

 

 

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.