Prawie tak samo odległa od Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza (ok. 50 km), w centrum wiejskich terenów, leży piękna i stara Lipnica Murowana.

Osada, której czasu założenia nie da się określić dokładnie, rozwijała się od dawna dzięki korzystnemu położeniu na szlaku handlowym wiodącym z południa na północ Europy. Pierwotna nazwa Lipnik z czasem zmieniona została na Lipnica, potem Lipnica Murowana. Od 1144 r. Lipnica jest parafią, której pierwszą świątynią stał się drewniany kościół św. Leonarda.

Gotycki, drewniany kościół św. Leonarda jest bezcennym klejnotem tej ziemi i jej mieszkańców. Jak głosi tradycja na prawym brzegu rzeki Uszwicy, na miejscu gontyny pogańskiej w już 1141 r. postawiono pierwszą świątynię chrześcijańską, którą w XV w. przebudowano. Gdy życie religijne parafii przeniesiono do kościoła w centrum miasta, kościół św. Leonarda stojący na uboczu stał się z czasem tylko kościołem cmentarnym, nie było więc potrzeby jego powiększania czy innych zmian w jego architekturze. Kilkakrotnie go tylko odnawiano i konserwowano ale bez wprowadzania zmian. Dzięki temu budowla ta nabrała nieprzeciętnej wartości historycznej.

Obecnie, po wpisaniu jej 5 lipca 2003 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO jest nie tylko atrakcją turystyczną ale perełką, którą Lipnicznie starannie się troszczą.

 

Dodatkowe informacje

Przedstawiciel: ksiądz Zbigniew Kras - proboszcz

Tel: 014 685 26 01

Fax:

Adres: , 32-724, Lipnica Murowana

Linki na temat innych atrakcji tego miejsca lub miasta:

Nazwa Adres www Telefon

strona Parafii http://www.parlipnicam.tarnow.opoka.org.pl

 

Polska, jako kraj cechujący się niewątpliwym bogactwem tradycji i naturalnego piękna, i aktywnie dbający o jego ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa.