Autorem projektu był wrocławski mistrz budowlany Albrecht von Saebisch. Kościół wybudowali śląscy ewangelicy - dzięki wstawiennictwu monarchii szwedzkiej katolicki cesarz Austrii Ferdynand III Habsburg dla zachowania pokoju zezwolił w swym katolickim kraju wybudować na Śląsku trzy świątynie protestanckie. Miał to być gest tolerancji, ale i tak ustanowiono utrudnienia dla ewangelików. Kościół musiał być lokowany poza murami miasta, nie mógł mieć dzwonnicy, musiał być zbudowany z materiałów nietrwałych (drewna, słomy, piasku, gliny), a dodatkowo okres budowy nie mógł przekroczyć 1 roku.     Stanowi symbol pojednania polsko-niemieckiego - nie tylko ze względu na nazwę, ale też na wspólną wizytę w świdnickim kościele w 1989 premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmutha Kohla, kiedy obaj politycy modlili się tu o pokój i pojednanie.

Wirtualna wycieczka

 

Niewątpliwie jednym z najpiękniejszych elementów wystroju kościoła jest barokowa ambona. Nadano jej formę kielichowatego kosza, zdobionego figurami czterech ewangelistów. Ambonę podpiera anioł trzymający otwartą księgę z napisem "Wieczna ewangelia", a zwieńcza zmartwychwstały Chrystus ze zwycięską flagą w ręku.

Na zewnętrznych i wewnętrznych murach świątyni znajdują się kamienne epitafia z XVII i pocz. XVIII w. Pochodzą one zarówno z dawnej posadzki kościoła jak i byłego Cmentarza Pokoju.

W 2001 Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Więcej informacji na stronach:

http://kosciolpokoju.pl

http://um.swidnica.pl/content.php?content.17

GALERIA >>

 

Dodatkowe informacje

Przedstawiciel: Proboszcz Waldemar Pytel

Tel: 074 852 28 14

Fax: 074 852 28 14

Adres: Plac Pokoju 6, 58-100, Świdnica

 

Polska, jako kraj cechujący się niewątpliwym bogactwem tradycji i naturalnego piękna, i aktywnie dbający o jego ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa.