Warszawa zawdzięcza swa nazwę rycerzowi z rodu Rawów (Rawiczów) o imieniu Warsz, właścicielowi wsi istniejącej od XII/XIII w, na terenie obecnego Mariensztatu. Kiedy w końcu XIII wieku sprowadzeni z Torunia bogaci kupcy założyli tutaj gród książęcy, nadano mu nazwę "Warszowa".

Stare Miasto to najstarsze osiedle miejskie Warszawy. Jest to zwarty zespół architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczony pierścieniem murów obronnych z XIV-XVI wieku. W 1980 roku Stare Miasto w Warszawie zostało umieszczone na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład niemal całkowitej rekonstrukcji z zachowaniem oryginalnych fragmentów zabudowy. Współcześnie zachowało ono prawie nie zmieniony układ przestrzenny z czasu lokacji (przełom XIII i XIV wieku). Zostało zrekonstruowane w latach 1952-1955 po niemal całkowitym zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. Jest jednym z nielicznych przykładów dokończonej odbudowy zabytkowej zabudowy miejskiej po katastrofalnych zniszczeniach. Ważniejsze zabytki: * Plac Zamkowy przy którym stoi Zamek Królewski oraz kolumna Zygmunta III Wazy i Pałac pod Blachą * Katedra św. Jana * Kościół Jezuitów * Kolegium jezuickie * Kanonia - zaułek na tyłach katedry św. Jana. * kościół św. Marcina i klasztor fundowany w 1353, przebudowany w XVII i XVIII w. (m. in. Karol Bay), odbudowany po wojnie. * kamienice, w większości zrekonstruowane, z XV-XIX w. * zespół murów miejskich z barbakanem. Więcej informacji: www.um.warszawa.pl, www.zabytki.um.warszawa.pl

 

Dodatkowe informacje

Przedstawiciel: 

Ewa Nekanda – Trepka - Dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Pełnomocnik, Prezydenta m.st. Warszawy ds. zarządzania światowym dziedzictwem UNESCO

Tel: 0 22 827 97 70

Tel: 0 22 827 98 30

Fax: 0 22 827 99 83

Adres: Foksal 11, 00-372, Warszawa

 

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.