Zarząd:

Marek Jawor - prezes
Marek Marcola - wiceprezes
Piotr Kubina - skarbnik
Henryk Kaproń - sekretarz
Agnieszka Grabska - członek
Wiesław lipiec - członek

członkowie zarządu:

Lucynę Kozyra - Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu,

Zbigniewa Bielaka - Burmistrz Józefowa,

Wiesława Kostrubca - wójt gminy Susiec.

Członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej Zamość i Roztocze:
 • Miasto Zamość,
 • Zamość,
 • Józefów,
 • Szczebrzeszyn,
 • Radecznica,
 • Zwierzyniec,
 • Nielisz,
 • Susiec;
 • Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu,
 • Stowarzyszenie Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec,
 • Stowarzyszenie Agroturystyczne gminy Adamów,
 • Ośrodek Wypoczynkowy "U Buzunów",
 • Przedsiębiorstwo Turystyczne "Roztocze" w Zamościu,
 • Oddział PTTK w Zamościu,
 • Biuro Turystyczne "Intur" w Zamości
 • Biuro Promocji ATUT w Zamościu,
 • Hotel Orbis Zamojski w Zamościu,
 • Biuro Turystyczne "Quand" z siedzibą w Tomaszowie Lub.

więcej informacji na stronie:

http://www.roztocze.com/lot/index.html

Dodatkowe informacje:

Lokalna Organizacja Turystyczna "Zamość i Roztocze"
22-400 Zamość
ul. Łukasińskiego 2 E
tel. 691 987 550 

Naszym obowiązkiem jest udział w zbiorowej odpowiedzialności wszystkich narodów świata za ochronę dóbr uznanych za wspólne dziedzictwo całej ludzkości, bez względu na to, do terytorium jakiego kraju jest ono zlokalizowane.