Miejscowość znajduje się na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Stanowi przykład typowej zabudowy miejskiej średniowiecznej osady o charakterze targowym, zbudowanym w układzie owalnicowym. Parterowe domy podcieniowe, zwrócone szczytami ku rynkowi, zbudowano w XVIII wieku, w czasach, gdy miejscowość utraciła już swoje znaczenie. Są to głównie domy drewniane o konstrukcji zrębowej, nakryte dachami naczółkowymi, tylko niektóre częściowo murowane. Większość drewnianych podcieni wspiera się na skromnie ozdobionych słupach.

Do najważniejszych zabytków wsi należą:

 

  • drewniany kościół p.w. św. Leonarda z XV wieku, który w 2003 roku kościół został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
  • gotycki kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła z XIV wieku.
  • barokowy kościół p.w. bł. Szymona z Lipnicy z XVII wieku.

 

Lipnica Murowana słynie z konkursu na palmę wielkanocną, organizowanego od 1958 roku.

Dodatkowe informacje

Przedstawiciel: Jerzy Piś - Wójt Gminy

Tel: 014 685 21 00

Fax: 014 685 21 02

Adres: Lipnica Murowana 44, 32-724, Lipnica Murowana

 

Naszym obowiązkiem jest udział w zbiorowej odpowiedzialności wszystkich narodów świata za ochronę dóbr uznanych za wspólne dziedzictwo całej ludzkości, bez względu na to, do terytorium jakiego kraju jest ono zlokalizowane.