Statut - rozdział 9

Drukuj
PDF
Spis treści
Statut
rozdział 2
rozdział 3
rozdział 4
rozdział 5
rozdział 6
rozdział 7
rozdział 8
rozdział 9
Wszystkie strony

 

 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 9.

Zmiana statutu i rozwiązanie Lokalnej Organizacji Turystycznej

 

§25.

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§26.

Rozwiązanie Lokalnej Organizacji Turystycznej wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§27.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną. Uchwała o rozwiązaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej.