Gmina Miasta Bochnia

Drukuj
PDF

Bochnia

Odkrycie soli kamiennej w 1248 r. i powstanie Żupy bocheńskiej, doprowadziło 27 lutego 1253 do nadania Bochni praw miejskich na prawie magdeburskim przez Bolesława Wstydliwego.

Bochnia jest najstarszym miastem obecnej Małopolski, posiada rangę miasta powiatowego. Położenie w połowie drogi między Krakowem a Tarnowem, nad rzeką Rabą, na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego oraz z bliskim sąsiedztwie Puszczy Niepołomickiej decyduje o niezwykłej malowniczości miasta.

Największą atrakcją turystyczną jest bez wątpienia założona w 1248 roku kopalnia soli. Jest jednym z najdłużej czynnych nieprzerwanie (sól wydobywano tu do 1990 roku) zakładów przemysłowych w Europie i w Polsce. W 1981 r. zabytkowe wyrobiska zostały wpisane do rejestru zabytków a w roku 2000 bocheńska żupa została uznana za Pomnik Historii. Charakter kopalni jest niepowtarzalny, sprawia wrażenie autentycznie starej i surowej. Obecnie kopalnia funkcjonuje jako uzdrowisko.

W rejestrze zabytków województwa małopolskiego jest obecnie wpisanych 25 obiektów nieruchomych w Bochni, wśród nich m.in.:

·         Układ urbanistyczny Bochni pozostaje niezmieniony od XIII wieku,
·         Muzeum im. prof. Stanisława Fischera - dawny klasztor dominikanów,
·         Kościół farny p.w. św. Mikołaja, wedle tradycji murowany kościół fundowała święta Kinga w 1253 r.,
·         Kopalnia Soli Bochnia, kaplica Św. Kingi,
·         Kamienica przy ul. Solnej 3
·         Gmach Sądu Rejonowego
·         Dom przy ul. Kazimierza Wielkiego 20
·         Park zwany popularnie Plantami Salinarnymi
·         Cmentarz komunalny przy ul. Orackiej
·         ul. Oracka, dom nr 1
·         Dom ul. Oracka 13, drewniany dworek.
·         Dom, ul. Konstytucji 3 Maja 3, obecnie siedziba Archiwum Państwowego.
·         Kaplica p.w. Stanisława Biskupa przy ul. Sądeckiej
·         Dawny cmentarz żydowski
·         Późnoklasycystyczna kaplica p.w. Matki Boskiej Anielskiej

Bocheńskie szlaki:

·         NaCl Bocheński Szlak Solny "Na świecie" im. Świętej Kingi

Szlak łączy najważniejsze obiekty naziemne (istniejące a także miejsca po obiektach nieistniejących), związane z historią bocheńskiej soli. Termin „na świecie" oznacza w języku górniczym - na powierzchni.

·         Rowerowy Szlak Solny "Salina Cracoviensis"

Szlak solny to długie, spokojne odcinki biegnące przez najpiękniejsze fragmenty Puszczy Niepołomickiej (Droga Królewska, Żubrostrada). Odcinki wprowadzające do centrum zabytkowych miejscowości (Wieliczka, Bochnia, Niepołomice, Nowy Wiśnicz).

·         Małopolski Szlak Architektury Drewnianej

Na Szlaku Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim obejmującym 237 zespołów architektonicznych od kościołów, cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory, znajduje się między innymi drewniana dzwonnica w Bochni. Dzwonnica z 1991 r., zrekonstruowana po pożarze w 1987 r. na wzór obiektu z I poł. XVI w.; konstrukcji słupowej, oszalowana, z ostrosłupowym hełmem pokrytym gontem. Wieżę zbudowano w konstrukcji słupowej z drewna dębowego.

·         Żydowska Trasa Pamięci

Trasa upamiętnia miejsca naznaczone tragiczną historią okupacyjną Żydów z Bochni i jej okolic. Obejmuje 13 punktów ważnych dla rzeczywistości getta i jego mieszkańców.

Więcej informacji na stronach:

http://www.bochnia.eu

Dodatkowe informacje:

Przedstawiciel: Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochnia

Tel: 14 611 84 00

Tel: 14 614 91 00

Fax: 14 611 83 99

Adres: Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia